Reïntegratie en participatie

Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil ik?


(Re)integratie en participatie

Deksels Lekker heeft (re)ïntegratie van en participatie door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt als uitgangspunt.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vormen samen de groep medewerkers. Onderling zullen er grote verschillen zijn. Zij hebben gemeen dat ze allemaal behoefte hebben aan werk in een beschutte omgeving met een beperkte werkdruk die is afgestemd op hun mogelijkheden en zonder de noodzaak van loonvorming. De samenstelling van de groep kan hierdoor wisselen. Sommigen zullen doorstromen naar een reguliere baan of terugkeren naar het werk dat zij tijdelijk hebben moeten onderbreken. Anderen zullen langere tijd bij Deksels Lekker blijven werken. Op elke pan past een deksel!

Voor bedrijven kan Deksels Lekker hiermee helpen vorm te geven aan de vraag naar sociaal maatschappelijke betrokkenheid. Deze vraag is momenteel nog vrijblijvend, maar naar verwachting zal binnenkort elk bedrijf verplicht worden  mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in hun organisatie. Deksels Lekker biedt hierin mogelijkheden. Op het gebied van social return werkt Deksels Lekker samen met de Social Impact Factory.

Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’

De deelnemers worden opgeleid met als doel persoonlijk sterker te komen staan en te onderzoeken welke capaciteiten en mogelijkheden zij in huis hebben. We werken met een werkportfolio. Tegelijkertijd wordt er gewerkt  aan basale arbeidsvaardigheden. Dit kan worden gecombineerd met persoonlijke wensen tot het volgen van een opleiding of cursus bij scholen of organisaties waar we mee samenwerken.

Gedurende het traject worden de deelnemers professioneel begeleid door een kok, leermeester en/of jobcoach, afhankelijk van de persoonlijke vraag. Indien mogelijk kunnen de deelnemers later in het traject doorstromen naar een externe stageplek om het geleerde in de praktijk te brengen via de methode Supported Employment: jobfinding/jobcarving. Tijdens dit traject bouwt de deelnemer aan een eigen portfolio om zijn ontwikkeling zichtbaar te maken. Dat biedt de deelnemer meer kans actief deel te nemen aan de maatschappij.

Interesse?

Interesse en wil je je aanmelden voor dit project? Via contact kan je je aanmelden.

Er zijn verschillende mogelijkheden van laag tot hoger niveau. Dit kan besproken worden na aanmelding.

Onder ‘de organisatie’ is te vinden wie in aanmerking komt voor deelname aan het project Deksels Lekker.